Våra Böcker

Ordfinnaren

Ordfinnaren är Idélyktans första bokprojekt. Ordfinnaren kommer att bestå av en serie på 5 häften. Ordfinnaren är kopplad till Barnens Stora Lexikon. Med Ordfinnaren får eleverna arbeta med orden i lexikonet. Det ger eleverna ökad ömvärldskunskap och läsförståelse. Boken vänder sig främst till elever från år 3, men kan med fördel användas av äldre elever som behöver träna läsning. Vi har velat skapa ett intresse för lexikonets värld och läsande. Vår förhoppning är att eleverna själva ska bläddra och läsa lexikonet. I alla arbetsböcker arbetar eleverna enbart med ord som är rikt illustrerade.

Ordfinnaren 1 utkommer under mars månad 2009.

Titta på blädderprovet! :

http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola–grundskola-F-6/Svenska/Svenska/Las–Skriv-4-6/Barnens-stora-lexikon/

Ordfinnaren 1 (utkommer januari 2009)

Förlagets beskrivning

Arbetsboken Ordfinnaren

Ordfinnaren 1-5 är en serie arbetsböcker kopplade till Barnens Stora Lexikon. Med ordfinnarens hjälp får eleverna tränga in i lexikonets bilder och texter. Språket utvecklas och omvärldskunskapen ökar i takt med de uppslagsord eleverna arbetar sig igenom.

Ibland kan eleverna med fördel arbeta tillsammans då många av uppgifterna är lämpliga att samtala och refelektera kring. Tillsammans utvecklar de förmågan att utforska språket och bearbeta informationen.

De fem arbetsböckerna är fristående från varandra men progressionen ökar allteftersom. Varje arbetsbok inleds med en “bruksanvisning”.

Barnens stora lexikon

Ett nytt spännande uppslagsverk med mängder av kunskap lustfyllt presenterat i stort format.Här finns fakta att hämta för alla åldrar. Med dramaturgiskt berättande och visuellt lekfulla bilder gjorda av några av Sveriges bästa och mest uppfinningsrika barnboksillustratörer lockas vi att förstå och lära oss se komplicerade sammanhang i både naturen och kulturen. Särskilt svåra ämnen har gjorts i samarbete med Kamratposten som också bidragit med kunskapen om vad barn frågar efter och undrar över men inte vågar fråga.sina föräldrar om.

Huvudförfattare Thomas Magnusson och Peter A.Sjögren

Medförfattare Lars Berquist, Agnes Cavallin och Katarina Schûck

Illustratörer Sven Nordqvist, Filippa Widlund och Björn Bergenholtz m fl.

440 sidor med 1500 bilder, 350 temauppslag och 2500 artiklar.